Logo
Další nabídka
28.11.2019
tWO days TAXI
Na základě poptávky nabízíme službu tWO days TAXI. Kdekoli v ČR přistavíme reprezentativní vozidlo s kvalifikovaným řidičem. Vozidlo je diskrétní, ne... číst celé
10.11.2018
Objednávka 4 hodin plus = sleva
Plánujete zážitkovou jízku naší limuzínou? Chcete mít limuzínu i s řidičem k dispozici na celý den? V takovém případě Vám rádi nabídneme významnou sle... číst celé
Další nabídka

  1. Úvod
  2. Smlouva o pronájmu
Smlouva o pronájmu

Smlouva o nájmu STRETCH TOP LIMUZÍNY s řidičem - ke stažení ZDE

Pronajímatel:

Radana Melo                  

Wolkerova 1435

739 11 Frýdlant nad Ostravicí

IČ: 73232581

Č.b.ú.: 126578799/0300        

Ev.č.: 857616

 

Nájemce:

Příjmení, jméno (firma):

IČ:

Tel.:

E-mail:

Doba nájmu:

Adresa:

 

Objednávka:

Datum:

Čas přistavení vozidla (tolerance + 30 minut):

Doba nájmu (od přistavení vozidla do opuštění vozidla posádkou):

Počet osob dospělí:

Počet osob nezletilí:

Výzdoba pronajímatelem: ANO/NE

Občerstvení:ANO/NE

Další služby a detaily objednávky:

  

Nájem a rezervační záloha:

Celková cena nájmu Kč:

Cena dalšího příslušenství Kč:

I. Práva a povinnosti pronajimatele

Dojde li k předčasnému ukončení nájmu ze strany nájemce, nemá toto vliv na původně sjednanou cenu nájmu. Pronajímatel nevrací cenu nájmu.

Dojde li v důsledku dohody k prodloužení doby nájmu, je cena, za každou další započatou hodinu splatná nejpozději v okamžiku ukončení služby hotově.

Pronajimatel si vyhrazuje právo na odstoupení od této smlouvy bez náhrady vzniklé škody nájemce v případě nepříznivých povětrnostních vlivů před jízdou, jako jsou nesjízdné či obtížně sjízdné komunikace vzhledem k druhu vozidla nebo povětrnostní vlivy, které by mohly ohrozit bezpečnost jízdy a cestujících. Pronajímatel vrátí cenu nájmu nájemci nejpozději do 10 dnů od odstoupení nájemní smlouvy pronajímatelem.

Pronajimatel si vyhrazuje právo na odstoupení od této smlouvy bez náhrady vzniklé škody nájemce v případě zásahu vyšší moci. Pronajímatel vrátí cenu nájmu nájemci nejpozději do 10 dnů od odstoupení nájemní smlouvy pronajímatelem.

Pronajimatel si vyhrazuje právo na odstoupení od této smlouvy bez náhrady vzniklé škody nájemce v případě, že místo k přistavení vozidla nebo cíl bude nezpevněná nebo nesjízdná komunikace. Nájemce nemá nárok na vrácení ceny nájmu.

Pronajimatel si vyhrazuje právo na odstoupení od této smlouvy bez náhrady vzniklé škody nájemce v případě, že posádka bude před nebo během jízdy pod silným vlivem alkoholu nebo omamných či psychotropních látek. Nájemce nemá nárok na vrácení ceny nájmu.

Pronajímatel (řidič nebo jiná pronajímatele oprávněná osoba) jsou oprávněni požadovat předložení dokladu totožnosti od osob ve vozidle.

Pronajímatel si je vědom že: Prodej nebo podávání alkoholických nápojů osobám mladším 18 let je v ČR zakázáno. Zakázáno je rovněž osobám mladším 18 let alkohol nabízet, anebo je v konzumaci alkoholu podporovat (§ 12 zákona č. 379/2005 Sb., o opatřeních k ochraně před škodami působenými tabákovými výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami a o změně souvisejících zákonů).

II. Práva a povinnost nájemce

Nájemce pečuje o předmět nájmu, tak aby na něm nevznikla škoda, dodržuje instrukce pronajímatele a řidiče.

V případě vzniku škody v interiéru či na exteriéru vozidla vinou nájemce, je nájemce povinen tuto škodu uhradit nejpozději do 10 dnů od vyčíslení škody pronajimatelem.

Nájemce bere na vědomí, že ve vozidle je zakázáno užívat omamné a psychotropní látky, kouřit (včetně tzv. E-cigaret), používat svíčky, prskavky, pyrotechniku, hořlaviny apod.. Porušení tohoto zákazu může být důvodem k odstoupení od této smlouvy pronajimatelem bez náhrady.

Bude-li po ukončení služby zjištěno poškození, má pronajímatel právo účtovat náklady na uvedení do původního stavu po nájemci v plné výši.

Nájemce je povinen neprodleně nahlásit případnou škodu řidiči. Nájemce se zavazuje tyto škody neprodleně uhradit, nejpozději do 10 dnů od vyčíslení škody pronajimatelem.

Nájemce je povinen zajistit před nástupem do vozidla a během jízdy dohled dospělé osoby nad nezletilou / ými osobou / ami. Porušení této povinnosti může být důvodem k odstoupení od této smlouvy pronajimatelem bez náhrady.

Nájemce je oprávněn se dožadovat slevy, nebudou li pronajímatelem zcela nebo částečně splněny objednané služby dle této smlouvy o nájmu.

Nájemce není oprávněn odstoupit od této smlouvy s právem vrácení ceny nájmu mimo překážky na straně pronajímatele dle čl. I., odst. 3. a 4..

III. Ostatní ujednání

Pokud není stanoveno jinak, řídí se právní vztahy z této smlouvy ustanovením občanského zákoníku v platném znění.

Pronajímatel zpracovává osobní údaje nájemce dle platné legislativy. Více informací ke zpracování najdete na Ochrana osobních údajů.

Nájemce souhlasí se zpracováním osobních údajů a na základě svobodné vůle potvrzuje, že s obsahem této smlouvy souhlasí. Uhrazením nájemní ceny se považuje smlouva za uzavřenou.

           

 

KONTAKT

Radana Melo

+420 605 942 252

info@limuzinafrydlant.cz

FACEBOOK

INSTAGRAM

Vytvořeno na Eshop-rychle.czEshop-rychle.cz